top of page

קרן רונן לקידום אמנים צעירים בתחום המוסיקה הקלאסית, מעניקה יד אוהבת ותומכת למוסיקאים מוכשרים ומחוננים בתחילת דרכם המוסיקלית.

 

לימודי מוסיקה, ובמיוחד הביצוע הקלאסי, הם רק תחילתו של תהליך ארוך: זה דורש מהאמנים תכונות אופי מיוחדות, נשמה אמנותית, כישרון ומשאבים כספיים רבים. חלק מהמוסיקאים הצעירים צריכים להתמודד עם בעיות כלכליות קשות וכמעט בלתי אפשריות.

ההתקדמות וההתפתחות האישית שלהם כמוסיקאים ואמנים מבצעים מבוססת לכן על מלגות.

 

היעד והמטרה המרכזיים שלנו בקרן רונן, היא לעזור לכישרונות הצעירים האלה להתפתח ולהגיע להישגים בתחומם.

אנו גאים ברשימת האמנים המבצעים הבין לאומית שהקרן טיפחה לאורך השנים ורואה בהם שגרירי תרבות חשובים למדינה.

 

הגישו בקשה למלגה

1. רשאים להגיש מועמדות למילגה – מוסיקאים צעירים מגיל 14 ועד סיום לימודיהם באקדמיה למוסיקה.


2. עדיפות בקשר ראשוני עם הקרן לצעירים עד גיל 17.


3. מספר המלגות וסכום כל מילגה משתנים משנה לשנה בהתאם למצבה הכספי של הקרן.


4. את הבקשה למלגה יש להגיש באמצעות הטופס הרשמי בלבד המוצג באתר.


5. ניתן להגיש בקשה עד ה15 באוקטובר ועד ה15 באפריל בכל שנה.


6. לבקשה יש לצרף המלצה אחת לפחות של מוסיקאי מקצועי וכן קישור להקלטה.

ניתן להוסיף מכתב בקשה אישי.


7. תשובות תשלחנה לפונים תוך מספר שבועות.


8. הנהלת הקרן רשאית להחליט כראות עיניה למי מהפונים תוענקנה מלגות ומה יהיה גובה כל מילגה.


9. הנהלת הקרן רשאית לאשר מקרים החורגים מן התקנון.


10. הנהלת הקרן אינה חייבת לנמק את בחירתה.


11. אין אפשרות לערער על החלטתה של הנהלת הקרן.

12. את הבקשה המלאה ניתן לשלוח במייל ronenfoundation@gmail.com

הצטרפו למשפחת קרן רונן

bottom of page